Судинна система

 

Триденний семінар

Мета:

Цей семінар торкається тої сфери, що є абсолютно новою та в якій Механічний Остеопатичний Зв'язок є першопроходцем: остеопатичний огляд та лікування серця та артерій.

Оскільки артерії утворені зі сполучної тканини, вони можуть мати тканеві фіксації, наслідки від яких звичайно несуть певні загрози для організму.

Оскільки автономна нервова система великою мірою кріпиться до судинного дерева (блукаючий нерв, ортосимпатичний ланцюг,  передаортальні сплетіння), лікування артерій виявляється також дуже важливим елементом в тому, що стосується багатьох нейровегетативних дисфункцій у наших пацієнтів.

Як тестувати та лікувати серцево-судинну систему в остеопатії ?

Як тестувати та лікувати автономну нервову систему ?

Як в остеопатії працювати з СОМАТО-ЕМОЦІЙНОЮ сферою ?

Цей семінар вам дозволить успішно застосувати один з головних принципів, стверджуваних Е.Т. Стілом: правило артерії! 

 

Програма :

ДЕНЬ 1 (8 годин)

Ранок : 

Теорія, клініка та практика органів грудної клітини: гортань, трахея, бронхи, легені, перикард та серце. Тест напруги, тест балансу та рікойл.                                   

Базові поняття LMO у застосуванні до артерій. 

Після обіду : 

Теорія, клініка та практика з артеріями нижніх кінцівок. Тести напруги, тести балансу та рікойл.                                                               

Теорія, клініка та практика артерій верхніх кінцівок. Тести напруги, тести балансу та рікойл.

 

ДЕНЬ 2 (8 годин)

Ранок : 

Теорія та практика автономної нервової системи. 

Теорія, клініка та практика артерій грудної клітини : дуга аорти, артеріальна зв'язка, легеневі артерії, вінцеві артерії та грудна аорта. Тести напруги, тести балансу та рікойл.                                                               

Після обіду :

Теорія, клініка та практика артерій живота: абдомінальна аорта та передаортальні сплетення, черевний стовбур, ниркові артерії, верхня та нижня брижові артерії, клубові артерії та поперековий симпатичний стовбур. Тести напруги, тести балансу та рікойл.

 

3ій  ДЕНЬ (8 годин)                                                                

Ранок: 

Сомато-емоційний підхід. 

Рікойл в фазі менталізації та вербалізації.

Теорія, клініка та практика артерій шиї : сонні а., щитоподібні а., хребтові а.. Блукаючий нерв та шийний симпатичний стовбур. Тести напруги, тести балансу та лікування рікойлом.

Після обіду: 

Збирання до купи та практика повного лікування судинної системи та автономної нервової системи.