Череп

 

          
   

Триденний семінар

Мета :

Цей семінар представляє зовсім новий підхід до краніальної сфери, підхід, що базується не на класичних функціональних техніках, але на детальному аналізі кістково-артикулярної структури завдяки тестам напруги на ключових точках черепу. Цей огляд є швидким, повним та точним. Ієрархія уражень, які будуть знайдені завдяки тестам інгібіційного балансу, дозволяє визначити домінантне краніальне ураження. Після цього лікування рікойлом різних фіксацій черепа виявляється простим та ефективним.

Отримані результати можуть бути унаочнені не тільки тестами напруги LMO, але також тестами класичного прослуховування: звільніть структуру, та функція (первинний дихальний рух) відновиться. 

Саме цей семінар без жодних сумнівів докорінно змінить вашу класичну остеопатичну практику з краніальним…

 

Програма :

ДЕНЬ 1 (8 годин)

Ранок: 

Базові положення LMO та їх застосування щодо черепа.

Краніометричні точки та їх важливість для остеопатичної практики.

Демонстрація лікування краніальної частини. 

Презентація архітектури черепа.

Після обіду: 

Теорія, клініка та практика з силовими лініями черепа: балки, стовпи, арки та купол. Тести напруги, тести балансу та лікування рікойлом. 

Презентація ключових артикулярних точок черепа та 7 етапів огляду.

 

ДЕНЬ 2 (8 годин)

Ранок: Теорія та практика 1го, 2го та 3го етапів : 3 поверхи, взаємні мембрани напруги та скронево-нижньощелепний модуль. Тести напруги, тести балансу та лікування рікойлом.

Після обіду: 

Теорія, клініка та практика 4го, 5го  та 6го етапів : зуби, масив обличчя та порожнини обличчя. Тести напруги, тести балансу та лікування рікойлом.

 

ДЕНЬ 3 (8 годин)

Ранок: 

Теорія, клініка та практика 7го етапу: шви склепіння та сфено-базилярний симфіз. Тести напруги, тести балансу та лікування рікойлом.

Теорія, клініка та практика силових ліній та ключових артикулярних точок потилиці. Тест напруги, тест балансу та лікування рікойлом.

Після обіду: 

Збирання до купи та практика повного лікування черепа.